Vaskeri

Vevang leverer vaskeriteneste til helseinstitusjonar, hotell og lokale privat – og bedriftskundar.

Til institusjon

  • Arbeidstøy /uniformer
  • Sengetøy
  • Frotté

Til bedrifter og privatpersonar

  • Vask og utleige av sengetøy, frotté, dukar, golvmatter.
  • Vask av arbeidstøy/kjeledressar, moppar.
  • Vask og rull av dukar.

Pris på førespurnad

Illustrasjonsbilde vaskeri
Illustrasjonsfoto arbeidsinkludering

Garanti for at tøyet vert levert korrekt behandla

Vevang Produksjon er medlem av Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn som er med å kontrollere og sikre at vaskeriet til ei kvar tid følgjer gjeldande bransjestandard. Bransjestandarden er med å trygge smittevernet for vaskeri som behandlar tekstiler for helseinstitusjoner.

Det betyr at kundane våre har ein garanti for at tøyet vert levert korrekt behandla, hygienisk reint og i god stand. Vi samarbeider med Movia på Sandane om levering av vaskeritester.

Transport

Våre sjåførar køyrer faste ruter med levering og henting av tøy i Fjaler, Høyanger, Hyllestad og Askvoll.