Arbeidsinkludering

Vi tilbyr arbeidsretta tiltak avhengig av kva behov den enkelte har. Tiltaka skal kvalifisere, styrke og utvikle den enkelte til å nå nye mål i arbeidslivet.