Grønt vedlikehald

I sommarhalvåret er det sesong for grøntarbeid og vi kan tilby tenester som grasklipp, kantklipp og rydding.

Vi vedlikeheld grøntareal og parkar for Fjaler kommune. Vi nyttar traktor, handdrevne grasklipparar og kantklipparar i arbeidet.