Praktisk bistand

I samarbeid med Fjaler kommune yt vi tenesta praktisk bistand til innbyggarar i kommunen.

Praktisk bistand er hjelp til praktiske oppgåver i heimen som ein av helsemessige årsaker ikkje kan utføre sjølv.

Vi nyttar dette som ein opplærings- og utprøvingsarena for deltakarar som har dette og liknande arbeid som yrkesmål.