AFT: Arbeidsførebuande trening

Arbeidsforberedende trening er eit tilbod for deg som treng å jobbe i eit tilrettelagt arbeidsmiljø før du startar arbeidstrening i ei vanleg bedrift.

Målgruppe

Er aktuelt for arbeidssøkarar som treng å finne ut av og styrke moglegheitene sine på arbeidsmarkedet for å komme i jobb og utdanning.

Kva kan vi tilby?

  • Kartlegging av ressursar og behov
  • Karriererettleiing og hjelp til å sjå moglegheiter på arbeidsmarknaden
  • Rettleiing i jobbsøkarprosessen – cv, søknad, intervju
  • Arbeidsutprøving internt og/eller i ordinær bedrift med arbeidsoppgåver som er relevante for mål om arbeid
  • Informasjon om og hjelp til å søkje på aktuell utdanning
  • Opplæring og trening i det som er nødvendig for å meistre ein jobb eller utdanning

Korleis får du plass?

NAV-rettleiar vurderer om AFT er rett tiltak og søkjer om plass. Vi har 7 plassar i AFT-tiltaket.

Gå til nav.no