Tekstil og redesign

Redesign og gjenbruk er viktig for oss. På vår tekstilavdeling får gamle tekstilar nytt liv i filleryer, tøyvesker og andre tekstilprodukt.

Besøk butikken vår

I vår butikk får ein i tillegg kjøpt tova ullprodukt og tennbrikettar laga av gjenbruksmateriale.

Vevang sykkelkjærleik

Vi er stadig i utvikling og vårt nyaste tilbod er Vevang Sykkelkjærleik som tilbyr reparasjon og vedlikehald av syklar.