VTA:


Vevang Produksjon har 16 VTA-plassar for innbyggjarane i Fjaler kommune. Det er NAV som tilviser personar til VTA. I tillegg har omliggjande kommunar høve til å kjøpe plassar. 


Personar med uføretrygd som ikkje får arbeid på den ordinære arbeidsmarknaden kan gjennom VTA-tiltaket få tilbod om fast tilsetjing i vår produksjonsavdeling.


Arbeidet skal bidra til å utvikle ressursar hos arbeidstakarane gjennom kvalifisering og tilrettelagde arbeidsoppgåver. Vi tilbyr så langt vi kan arbeidsoppgåver tilpassa den enkelte sine ynskjer og behov. 


 

 

---
PROSEDYRE INNTAK VTA


Arbeidsreglement m.skjema VTA  (YH) 2013

Handlingsplan

Plan for innhenting av tilbakemelding frå tilsette og deltakarar

Klagehandsaming, prosedyre

Informasjonsskriv om registrering og behandling av persondata


Vevang Produksjon AS - PB.66 - 6961 Dale Tlf: 940 16 071 - E post: post@vevangproduksjon.no
 sitemap
Admin