AFT:

Vevang Produksjon AS har 7 plassar i AFT-tiltaket.

AFT er eit arbeidsmarknadstiltak som skal bidra til å avklare deltakaren sitt høve til å komme inn på den ordinære arbeidsmarknaden. Gjennom tiltaksperioden skal deltakaren få styrka sjansane sine til å komme i arbeid eller utdanning. 

Deltakarane på AFT får tilrettelagt arbeidspraksis i vår og i ekstern bedrift. Våre rettleiarar vil gje deg opplæring og trening i arbeidet alt etter dine ynskjer og behov. Vi er spesielt opptekne av å finne kva du likar og trivast med, kva du får til og kva du kan utvikle deg vidare på. 

 All innsøking til tiltaket skjer gjennom NAV. Medan deltakaren er i tiltaket vert det samarbeidd tett med NAV og andre oppfølgingsinstansar. 


 

---

PROSEDYRE INNTAK AFT

Arbeidsreglement og skjema AFT 

Handlingsplan

Plan for innhenting av tilbakemelding frå tilsette og deltakarar

Klagehandsaming, prosedyre

Informasjonsskriv om registrering og behandling av persondataVevang Produksjon AS - PB.66 - 6961 Dale Tlf: 940 16 071 - E post: post@vevangproduksjon.no
 sitemap
Admin