TENESTE


Vi tilbyr arbeidsretta tiltak avhengig av kva behov den enkelte har.
Det inneber kvalifisering til arbeidslivet gjennom APS-tiltaket eller varig tilrettelagt arbeid gjennom VTA.
Tiltaka skal kvalifisere, styrke og utvikle den enkelte til å nå nye mål i arbeidslivet.

 

       

 

Vevang Produksjon AS - PB.66 - 6961 Dale Tlf: 940 16 071 - E post: post@vevangproduksjon.no
 sitemap
Admin