Vaskeri


Vi vaskar arbeidstøy og sengeklede for bedrifter og sjukeheimar. Vi vaskar også for privatpersonar, her kan du levere inn alt frå dyner til dukar mm. 
Ynskjer du tilbod på vaskeriteneste, ta kontakt på 94016071 eller post@vevangproduksjon.no

Vevang Produksjon AS - PB.66 - 6961 Dale Tlf: 940 16 071 - E post: post@vevangproduksjon.no
 sitemap
Admin