RekrutteringspolitikkVevang Produksjon AS ynskjer å ha best eigna og
best kvalifiserte medarbeidarar til ei kvar stilling i verksemda.

Rekruttering av tilsette skjer på bakgrunn av utdanning,
kompetanse og relevant praksis.

Vevang Produksjon AS - PB.66 - 6961 Dale Tlf: 940 16 071 - E post: post@vevangproduksjon.no
 sitemap
Admin