Etiske retningslinjerAlle tilsette i Vevang Produksjon AS, og alle som handlar på vegne

av verksemda, skal opptre i tråd med allmenne etiske normer og

gjeldende lovverk. Føremålet med dei etiske retningslinjene er å gi

vegleiing og støtte til etisk refleksjon.

 

 

Utøving av dei etiske retningslinjene er verkemiddel som fremjar eit

mljø prega av toleranse, likeverd, omsorg for kvarandre ol. Dette er

politikken til Vevang Produksjon AS.Etiske Retningslinjer


 

Vevang Produksjon AS - PB.66 - 6961 Dale Tlf: 940 16 071 - E post: post@vevangproduksjon.no
 sitemap
Admin